Институт за међународну политику и привреду је заједно са Факултетом безбедности Универзитета у Београду организовао једнодневну националну научну конференцију  „Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих држава“. На отварању су се присутнима обратили проф. др Бранислав Ђорђевић, директор Института, као и проф. др Зоран Јефтић, шеф катедре стратешких и одбрамбених студија на Факултету безбедности.

Радни део конференције организован је у три тематска панела. У оквиру првог панела – Стратешка мисао – своје радове су представили мср Михајло Копања, доц. др Владимир Ајзенхамер, проф. др Зоран Јефтић, као и проф. др Станислав Стојановић. Учесници су говорили о дистинкцији стратегијског и стратешког, академској тематизацији стратешке мисли, као и о цивилно-војним односима. У другом панелу – Географска димензија стратегије, учествовали су др Небојша Вуковић, мср Душан Кесић, мср Дејан Петровић и проф. др Ненад Путник. Излагања су обухватила географске чиниоце савремених безбедносних проблема на Кавказу, затим значај ваздушне моћи, као и све присутније надметање у сајбер простору између НР Кине и САД. Последњи панел – Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих држава – обухватио је академско уобличавање промена које се одвијају на међународнополитичком плану. На овом панелу учествовали су проф. др Мирослав Младеновић, проф. др Жарко Обрадовић, мср Павле Недић и мср Марко Мандић.

Након излагања учесника, уследила је садржајна дискусија. Због пандемије изазване болешћу КОВИД-19, конференција је одржана електронским путем посредством апликације Zoom.