Мср Исидора Поп – Лазић, истраживач приправник Института за међународну политику и привреду, одржала је у оквиру Семинара Института предавање на тему „Добросуседски односи и регионална сарадња Србије и Хрватске у контексту ЕУ“. Исидора је презентовала налазе досадашњег истраживања билатералних односа Србије и Хрватске и указала како на потенцијале који могу бити искоришћени на обострану корист, тако и на проблеме који могу утицати на даљу дестабилизацију релација у региону.