Проф. др Бранислав Ђорђевић, директор Института, и др Ивона Лађевац, заменик директора, одржали су онлајн састанак са докторандима.

Тема састанка била је пресек њихових обавеза на докторским студијама, односно рокови за предају и одбрану докторских дисертација.