Делегација Факултета правних наука и Хуманистичких студија Универзитета Доња Горица из Подгорице посетила је Институт за међународну политику и привреду у оквиру пројекта „Европа и Црна Гора: трансформација црногорског друштва у процесу европеизације Западног Балкана“, који тај универзитет и Факултет политичких наука Универзитета у Београду спроводе уз подршку Министарства науке Црне Горе. Након кратког представљања друштвене улоге и научно-истраживачке делатности Института, посебно у делу који се односи на Балкан и Средоземље, на састанку је дискутовано о модалитетима будућих заједничких активности посредством Балканске академске мреже и потенцијалним пројектима билатералне научне сарадње. Састанак је одржан уз примену препоручених мера индивидуалне и колективне заштите у супротстављању болести COVID-19.