Институт за међународну политику и привреду је за све запослене организовао обуку и полагање теста из области заштите од пожара на радном месту у складу са одредбама Закона о заштити од пожара, које регулишу обавезну обуку запослених. Обука је одржана уз примену свих мера индивидуалне и колективне заштите у супротстављању болести COVID-19.