Институт за међународну политику и привреду одржао је 24. јуна 2021. године онлајн округли сто на тему „Три деценије од почетка распада Југославије: Србија и свет“. На самом почетку, директор ИМПП, проф. др Бранисалав Ђорђевић сугерисао је да се као стварни почетак распада може одредити и прошлост даља од формалног проглашења независности Словеније и Хрватске. Др Милан Игрутиновић, научни сарадник Институт за европске студије из Београда, детаљно је образложио своје виђење слома Југославије у контексту краја Хладног рата и нове европске политичке динамике. Др Милош Хрњаз, ванредни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, резимирао је различите погледе на правну природу оружаних сукоба у Југославији, полазећи од критеријума одређења међународног и унутрашњег оружаног сукоба, што је изразио кроз дилему „рат нас против нас, нас против њих или нас против свих”. Др Милош Јовановић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду, анализирао је „антиправну логику“ која прати распад Југославије, од мишљења Бадинтерове комисије, преко пресуда Хашког трибунала, и објаснио зашто мисли да је и данас „иста мета, различито одстојање“. Са Универзитета Карлтон у Отави/Канада, у дискусију се укључио и проф. др Зоран Оклопчић, који је за полазни мотив узео догађаје уочи распада Југославије око часописа Praxis International (међународни интелектуални „скандал“ везан за текст о Косову др Михајла Марковића), да би указао на штетно „сентименталну слику света“ која је превладавала у свести доброг дела српске елите, коју он препознаје и данас. Др Жаклина Новичић, научни сарадник ИМПП, осврнула се на „хуманитарне интервенције” као квинтесенцију либералних теорија и либералног светског поретка после Хладног рата, који су се „калили in vivo“ на нашим просторима, стварајући преседане за ратове и у другим деловима света. Др Владимир Трапара, научни сарадник ИМПП, изнео је виђење узрока стварања и распада Југославије помоћу теорија међународних односа у покушају да резимира одговор на питање шта нас спаја, а шта нас раздваја на овим просторима.