У организацији Центра за евроазијске студије Института за међународну политику и привреду одржан је онлајн округли сто „Војна неутралност на простору Евроазије: политика и умеће савременог балансирања”. Скуп је био подељен у два дела. Учесници првог панела су кроз призму теоријских и правних аспеката војне неутралности представили њен еволуциони ток од краја Хладног рата до данас, са посебним освртом на историјске чињенице, географске карактеристике и правну терминологију. Други део скупа је био посвећен искуствима неутралних држава на евроазијском простору, уз одређене препоруке за унапређивање неутралности Републике Србије. Након излагања учесника је уследила дискусија током које се разматрала улога политичког система у дефинисању политике неутралности.