Република Србија и Народна Република Кина су, на основу позитивних експертских оцена рецензената усвојиле листу за финансирање пројеката мобилности у двогодишњем периоду.

Пројекат Института за међународну политику и привреду „Иницијатива Појаса и пута: домети и ограничења“, чији је руководилац др Ивона Лађевац, начелница Центра за студије појаса и пута, је, на листи одобрених пројеката, једини из области друштвено-хуманистичких наука.