У оквиру V „Сесије међународног права“ Института за међународну политику и привреду предавач је био Зоран Оклопчић, ванредни професор на Одсеку за право и правне студије Универзитета Карлтон у Отави.

Предавање под називом „О стању и држању – Материјалност државе и егзистенцијални карактер аналитичких категорија“ за тему је имало размишљања о фундаменталним питањима статуса државе и њеног положаја у међународним односима.

Предавање (.pdf)