Националнa академијa за јавну управу доделила је Институту за међународну политику и привреду статус акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за област европских интеграција и међународне сарадње, и уписала га у Евиденцију спроводилаца обука.