У оквиру IV издања „Сесија међународног права” Института за међународну политику и привреду предавање на тему „Утицај међународних односа на примену правних лекова пред Међународним судом правде” одржао је доц. др Виктор Стојка са Правног факултета Универзитета у Букурешту. Његова анализа праксе Међународног суда показује да се у различитим чињеничним контекстима користе различите врсте правних лекова, при чему хијерархија међу различитим лековима није истоветна хијерархији коју наводи Комисија за међународно право у својим Правилима о одговорности држава за противправне акте. Одатле се може закључити да Међународни суд, као орган Уједињених нација који суди у међудржавним споровима и има за циљ да обезбеди глобални међународноправни поредак, користи правне лекове који ће у датим околностима моћи да реално обезбеде помирење између страна у спору и осигурају да њихови будући односи буду у складу са циљевима Уједињених нација. У складу са тим, деклараторна пресуда, као проста констатација повреде права, користи се као најчешћи вид правног лека пред овим Судом, јер сама констатација повреде права има за циљ да поврати стабилност правног поретка која је била поремећена противправним актом. Са друге стране, избегавају се инвазивнији правни лекови попут компензације, који би могли да наиђу и на практичне препреке и отпоре у имплементацији.