Потписивањем Меморандума о сарадњи са Индијским саветом за међународне односе, Институт за међународну политику и привреду је, и у условима пандемије, наставио да унапређује своју међународну сарадњу успостављајући везе са престижним институцијама.