Др Срђан Кораћ, виши научни сарадник и заменик директора Института за међународну политику и привреду, организовао је сесију у оквиру Докторског семинара намењеног истраживачима приправницима и истраживачима сарадницима запосленим у Институту. Сходно приоритетним циљевима Програма развоја научноистраживачког подмлатка за период од 2020. до 2025. године, ова сесија Докторског семинара посвећена је детаљнијем упознавању запослених студената докторских академских студија са међународним професионалним и етичким стандардима у делу који се односи на објављивање резултата научноистраживачког рада и издаваштво научних часописа. У средишту интерактивног дела семинара водила се дискусија о садржају појединих стандарда и о проблемима који се појављују у њиховој практичној примени у домаћој научној заједници.