Институт за међународну политику и привреду потписао је Споразум о научно-образовној и стручној сарадњи са Криминалистичко-полицијским универзитетом из Београда. Свечаности потписивања споразума присустовали су проф. др Бранислав Ђорђевић, директор Института, проф. др Дане Субошић, ректор Криминалистичко-полицијског универзитета, проф. др Саша Мијалковић, проректор за међународну и интеринституционалну сарадњу, и др Срђан Кораћ, заменик директора Института. Споразумом је предвиђено развијање заједничких активности на плану научноистраживачког рада, организације различитих видова научних скупова, специјалистичких образовних програма (предавања, семинара, обука и стручне праксе), размени публикација и размени истраживача, наставника, студената и сарадника.