Мср Вања Павићевић, истраживач приправник у Институту за међународну политику и привреду, одржала је предавање „Различити модели државне културне политике – битка за национално или универзално наслеђе?”, а у оквиру редовног месечног семинара Института који разматра актуелна питања из области међународних односа, међународног права, спољне политике, безбедносних студија и међународне економије. Вања је анализирала супротстављеност интернационалне културне политике, коју заступају тржишно оријентисане земље, у односу на националистичку (ретенциону) културну политику, коју примењују земље богате културним наслеђем (земље порекла).  Указала је на то како различите културне политике узрокују конкретне спорове поводом реституције културних добара, што посредно може утицати на обликовање савремених међународних односа. Након предавања, уследила је жива и плодоносна дискусија, у којој су расветљена бројна питања око правне заштите културног наслеђа, као и актуелних међудржавних спорова о културним добрима.