Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја донео је Одлуку о акредитацији Института, као научног института у области друштвених наука: правне науке, политичке науке, економске науке и науке о безбедности.

Реализована акредитација Института је још једна потврда квалитета и угледа наше научне установе.

На основу чл. 21, ст. 1 Закона о науци и истраживањима („Сл. гласник РС“, број 49/2019), акредитација важи пет година.