Институт Кина-ЦИЕ из Будимпеште, један од најназачајнијих партнера ИМПП-а, објавио је две нове публикације на енглеском језику: „Земље ЦИЕ у 2019. години“ и „Одговор земаља ЦИЕ на пандемију Корона вируса“.

Обе публикације садрже резултате пројекта који ИМПП реализује  по уговору о сарадњи са институтом из Будимпеште за израду недељних брифинга.

Публикације су доступне на следећим линковима:

https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2020/07/07_PDF_COUNTRIES-final.pdf

https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2020/07/08_pdf_PANDEMIC-final.pdf