Проф. др Бранислав Ђорђевић одржао је редовни годишњи састанак са некадашњим директорима Института, госпођом Едитом Стојић-Карановић и др Душком Димитријевићем.

На састанку су сагледани резултати које је Институт постигао у претходних годину дана и представљени планови за наредни период.