Др Марко Новаковић, научни сарадник Института за међународну политику и привреду, организовао је прву сесију у оквиру Докторског семинара намењеног истраживачима приправницима и истраживачима сарадницима запосленим у Институту, као и полазницима Програма краткорочног волонтирања ИМПП. Докторски семинар је уведен са циљем да се млађим сарадницима Института пружи прилика да што лакше уплове у научне воде кроз помоћ нешто старијих колега у виду консултација и заједничке анализе радова. Овај облик рада је комплементаран са враћањем менторства у праксу Института и представља доказ бриге о младима и њиховој будућности.