Мср Невена Шекарић, истраживач-приправник Института за међународну политику и привреду, одржала је предавање „Секуритизација енергетских питања у Европској унији: случај руског гаса”, у оквиру редовног месечног Семинара ИМПП који разматра актуелна питања из области међународних односа, спољне политике, међународног права, безбедносних студија и међународне економије.