Др Михајло Вучић, научни сарадник Института за међународну политику и привреду, учествовао је на научном пројекту Центра за студије и истраживања Хашке академије за међународно право под насловом „Екстратериторијалност”. Михајло је изабран међу 20 младих научника и практичара у области међународног права из 19 земаља да спроведе изворно истраживање чији ће резултати бити објављени у заједничкој књизи. Михајло пише поглавље о екстратериторијалности као средству за регулисање глобалне економије. Од 19. августа до 6. септембра  Михајло је боравио на Академији где је заједно са руководиоцима пројекта, професорка Хана Буксбаум и професор Тибо Флери Граф, и другим сарадницима на пројекту у координисаном тимском раду учествовао на финализацији истраживања. Истом приликом, сви сарадници на пројекту су од стране Академије били позвани да учествују на састанку Института за међународно право који се одржава сваке друге године, као и на Светском састанку националних Удружења за међународно право.