Др Михајло Вучић, научни сарадник Института за међународну политику и привреду, учествовао је на 29. Светском конгресу Међународног удружења за филозофију права и друштвену теорију. Конгрес је одржан од 7. до 13. јула 2019. на Универзитету у Луцерну, Швајцарска под називом Достојанство, Демократија, Разноликост. Поред рада на пленарним седницама, Михајло је учествовао на посебној радионици – „(Не)промењиве идеје једнакости и слободе и њихова савремена правна значења”, где је излагао на тему „Приступ води у контексту међународног водотока – теорија заједнице интереса”. Рад настао на основу излагања је управо објављен у енглеском издању научног часописа Анали Правног факултета у Београду и биће објављен као поглавље зборника радова са конгреса.