У склопу редовних хуманитарних активности, Институт за међународну политику и привреду организовао је хуманитарну акцију прикупљања одеће за „Свратиште за децу улице”, које је основано са циљем да спречи негативне последице које деца трпе због начина живота на који су принуђена.