Др Сања Јелисавац Трошић, начелница Центра за међународне организације и међународно право, учествовала је са коауторским радом “Establishing the European Public Prosecutor’s Office and Suppression of Criminal Offenses аgainst the EU Financial Interests” на међународној научној конференцији “EU and Member States – Legal and Economic Issues”. Конференција је одржана у организацији Правног факултета Свеучилишта Јосипа Јурја из Осијека.