Мср Ненад Стекић, истраживач-приправник Института за међународну политику и привреду, одржао је предавање „Прагматска злоупотреба тезе о демократском миру у међународним односима”, у оквиру редовног месечног Семинара ИМПП који разматра актуелна питања из области међународних односа, спољне политике, међународног права, безбедносних студија и међународне економије. Предавање је обухватило употребу теоријских конструката у легитимизовању спољнополитичке праксе, као и злоупотребе тезе о демократском миру на примерима интервенција у Ираку и у СР Југославији.