У оквиру четвртог циклуса Зимске школе Института за међународну политику и привреду, проф. др Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, одржала је предавање на тему тренутног статуса преговора за приступање Србије Европској унији. Проф. др Мишчевић је у свом предавању размотрила питања актуелног положаја Србије у преговарачком процесу, разлогe за спорији темпо преговарачког процеса и скрајнутост теме проширења са агенде Европске уније, као и будућим плановима и очекивањима. Посебан акценат предавачица је ставила на ток преговора у оквиру преговарачког поглавља 31 које се односи на Заједничку спољну и безбедносну политику ЕУ. Србија у овом моменту има отворених шеснаест од тридесет пет преговарачких поглавља, док су два привремено затворена. Разлози за спорији темпо преговарачког процеса налазе се у условима за чланство, санкцијама којима је Србија била изложена и непостојању јединственог тржишта до 2006. године, нерешеном питању Косова и сарадњи са Хагом. Такође, још увек нерешен начин изласка Велике Британије из Уније (Brexit), питање нове финансијске перспективе, будући избори за Европски парламент и отворена питања која су остала нерешена Лисабонским уговором представљају препреке за бржи напредак процеса преговарања о приступању преосталих балканских земаља. Имајући у виду досадашњи историјски развој, проф. Мишчевић заступа становиште да процес реформе ЕУ и проширења треба да се одвијају упоредо, уз једнак значај оба процеса, а не уз истицање једног на рачун другог. У погледу будућих планова и очекивања, проф. Мишчевић је изразила уверење да не постоји боља агенда реформи и развоја за Србију од оне коју нуди Европска унија и да се привремено затварање нових преговарачких поглавља може очекивати крајем 2020. године.