Институт за међународну политику и привреду и Одељење за међународне односе Факултета политичких наука Универзитета у Београду организовали су докторски семинар „Дебата о теоријама међународних односа на почетку 21. века: mainstream и његови ʼизазивачиʼ” поводом обележавања 70 година од покретања научног часописа Међународни проблеми.

Опширније о одржаном докторском семинару видети на: http://www.fpn.bg.ac.rs/23389