Почетна Мисија

Мисија

Институт за међународну политику и привреду (ИМПП) основан је 1947. године у Београду, по чему је међу најстаријима у овом делу света. Од мале групе истраживача која је поставила темеље југословенске науке о међународним односима, ИМПП је временом прерастао у једну од најугледнијих научних институција у тој области у Европи.

Стварајући истраживачку и документациону основу за дефинисање спољнополитичких приоритета земље, ИМПП је деценијама уназад обезбеђивао експертизу државним органима са спољнополитичким надлежностима неопходну за ваљано креирање и формулисање стратегијских праваца у успостављању и развоју политичких и економских односа са иностранством. Током дуге истраживачке праксе, Институт је најтешњу сарадњу остварио са Министарством спољних послова. Већи број дипломата и званичника за дипломатску и неке друге важне службе које се баве међународним односима, потекао је из Института. ИМПП је одувек, непосредно или посредно, учествовао у креирању спољне политике, због чега се значајно разликовао и даље се разликује од других института у земљи. Спровођење основних и примењених истраживања на пољу политичких, економских и правних аспеката међународних односа до данашњих дана чини основу његових активности. ИМПП се бави проучавањем процеса и појава на плану међународне политике и привреде, што такође укључује безбедносне и правне аспекте међународних односа, који су од интереса за положај и спољну политику државе. Богата истраживачка традиција огледа се и у плодној научно-издавачкој делатности: до сада је у издању Института објављено више од 600 књига, монографија, зборника и докумената. Институт данас објављује четири научна часописа који уживају углед у земљи и иностранству:

  • Међународни проблеми/International Problems, – најстарији часопис Института, чији први број је изашао давне 1949. године.
  • Међународна политика – други најстарији часопис се публикује од 1950. године.
  • Тhе Review of International Affairs – некадашње енглеско издање „Међународне политике“ је 2007. годинe преображено у нови научни часопис.
  • Европско законодавство/European Union Legislation – Институт је 2002. започео са издавањем овог специјализованог научног часописа који се бави европским правом и праксом.

ИМПП поседује једну од највећих специјализованих и депозитарних библиотека у области међународних односа у региону. Реч је о веома обимној званичној документацији УН, ЕУ, НАТО и других глобалних и регионалних међународних организација. Међународна сарадња од оснивања ИМПП представља веома значајан део његових активности. Институт је успоставио сарадњу са бројним истраживачким, универзитетским и другим научним институтима и истраживачким центрима у региону и свету. Сарадња укључује међународне научне конференције, округле столове, билатералне разговоре, размену посета, студијске боравке, предавања истакнутих гостију из иностранства, курсеве за дипломате и постдипломце, учешће сарадника ИМПП у конференцијама у иностранству, размену радова и публикација итд. Сарадници ИМПП су учествовали као експерти у раду државних и других делегација на бројним међународним конференцијама и састанцима међународних организација као што су Генерална скупштина УН, Специјални комитет Уједињених нација за проучавање принципа међународног права о пријатељским односима, Комисија за међународно право, Асоцијација за међународно право, ECOSOC, GATT, UNESCO, FAO, итд. ИМПП је годинама развијао добру сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. У периоду од 2010. до 2019. године научни рад је интензивиран и започето је више истраживачких, издавачких и информационо-документационих пројеката. ИМПП сада ради на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом „Србија у савременим међународним односима: стратешки правци развоја и учвршћивање положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти“ (бр. 179029) за период од 2011. до 2019. године. Следећи нове трендове и могућности, ИМПП је конкурисао и добио средства из Инструмента за предприступну помоћ (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA). На тај начин, у периоду 2010–2011. године заједно за својим партнером, Европским институтом из Софије, ИМПП је реализовао пројекат “Debating Serbia’s European Future” (Расправа о европској будућности Србије). Институт је 2017. године постао први регионални центар за спровођење научноистраживачких пројеката у формату сарадње „17+1“ између Народне Републике Кине и земаља Централне и Источне Европе, а на основу уговора потписаног са Институтом за европске студије Кинеске академије друштвених наука из Пекинга. Уверени смо да ће у наредном периоду, у складу са научним стандардима и истраживачком репутацијом коју Институт ужива у земљи и иностранству, наши научни резултати постати саставни део европског истраживачког простора. На тај начин, допринос Института би оптималније био искоришћен у вођењу спољне политике Републике Србије и економских односа са иностранством.

Указом председника Републике Србије број КОПР 19 од 9. фебруара 2017. године за нарочите заслуге и допринос у проучавању међународних односа, а поводом 70 година постојања, Институт за међународну политику и привреду одликован је Сретењским орденом.

проф. др Бранислав Ђорђевић, директор


ДИРЕКТОРИ ИМПП

Милан БАРТОШ (1947–1949)
Иван КАРАИВАНОВ (1949–1951)
Вилко ВИНТЕРХАЛТЕР (1951)
Радивоје ДАВИДОВИЋ (1952–1953)
Јован МАРИНОВИЋ (1954–1955)
Влајко БЕГОВИЋ (1955–1958)
Јанез СТАНОВНИК (1958–1962)
Лео МАТЕС (1962–1972)
Милан ШАХОВИЋ (1972–1977)
Божидар ФРАНГЕШ (1977–1985)
Милан ШАХОВИЋ (1985–1988)
Јокица ХАЏИ ВАСИЛЕВА (1988–1989)
Предраг СИМИЋ (1989–1997)
Миленко КРЕЋА (1997–2000)
Ватрослав ВЕКАРИЋ (2000–2005)
Александар ФАТИЋ (2005–2006)
Едита СТОЈИЋ-КАРАНОВИЋ (2007–2008)
Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ (2009–2014)

Бранислав ЂОРЂЕВИЋ (2015-)