Home Books

Books

Mehanizmi ostvarivanja načela neuzrokovanja štete u praksi upravljanja međunarodnim vodotokovima

Title: Mehanizmi ostvarivanja načela neuzrokovanja štete u praksi upravljanja međunarodnim vodotokovima Editor: Mihajlo Vučić Year: 2019. Pages: 276 Cover: Hard

Energetska diplomatija Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima

Title: Energetska diplomatija Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima Editor: Dušan Proroković Year: 2019. Pages: 274 Cover: Hard

Disciplinsko ratovanje u doba dronova i robota

Title: Disciplinsko ratovanje u doba dronova i robota Editor: Srđan T. Korać Year: 2019. Pages: 212 Cover: Hard

Svetska trgovinska organizacija, životna sredina i sistem zdravstvene zaštite

Title: Svetska trgovinska organizacija, životna sredina i sistem zdravstvene zaštite Аuthors: Sanja Jelisavac Trošić, Dragoljub Todić, Milorad Stamenović Year: 2018 Pages: 309 Cover: Hard

УПОТРЕБА СИЛЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

Title: Upotreba sile u međunarodnim odnosima Editor: Žaklina Novičić Year: 2018. Pages: 286 Cover: Hard read more... (pdf)  

UJEDINJENE NACIJE, MEĐUNARODNI UGOVORI I ŽIVOTNA SREDINA

Title: UJEDINJENE NACIJE, MEĐUNARODNI UGOVORI I ŽIVOTNA SREDINA<br/> Editor: Dragoljub Todić Year: 2018. Pages: 372 Cover: Hard

KONSTRUKTIVNA I KREATIVNA DESTRUKCIJA – u ekonomiji i menadžmentu –

Title: KONSTRUKTIVNA I KREATIVNA DESTRUKCIJA – u ekonomiji i menadžmentu – Editor: Dobrica D. Vesić Year: 2018. Pages: 222 Cover: Hard

Budućnost saradnje Kine i Srbije

Title: Budućnost saradnje Kine i Srbije Editor: Ivona Lađevac Year: 2018. Pages: 150 Cover: Hard

SRBIJA I SVET U 2017. GODINI

Title: SRBIJA I SVET U 2017. GODINI Editors: dr Dušan Proroković, dr Vladimir Trapara Year: 2018. Pages: 244 Cover: Hard

Kraljevina SHS i Sovjetska Rusija (SSSR) 1918–1929

Title: Kraljevina SHS i Sovjetska Rusija (SSSR) 1918–1929 Editor: dr Dragan Petrović Year: 2018. Pages: 402 Cover: Hard