Home Books

Books

Kontraverze spoljne politike SAD i međunarodnih odnosa u Trampovoj eri

Title: Kontraverze spoljne politike SAD i međunarodnih odnosa u Trampovoj eri Editors: Vladimir Trapara, Aleksandar Jazić Year: 2019. Pages: 216 Cover: Hard

Strane investicije u Srbiji – novi pogledi

Title: Strane investicije u Srbiji – novi pogledi Editor: Sanja Jelisavac Trošić Year: 2019. Pages: 218 Cover: Hard

Ukrajinska kriza 2013–2019

Title: Ukrajinska kriza 2013–2019 Editors: Dragan Petrović, Rajko Bukvić Year: 2019. Pages: 232 Cover: Hard

Korektivna pravda pred Međunarodnim sudom

Title: Korektivna pravda pred Međunarodnim sudom Editor: Mihajlo Vučić Year: 2019. Pages: 198 Cover: Hard

Integracioni procesi u Evroaziji

Title: Integracioni procesi u Evroaziji Editor: dr Dušan Proroković, dr Ana Jović-Lazić Year: 2019. Pages: 352 Cover: Hard

SRBIJA I EFIKASNIJI DRUŠTVENO-EKONOMSKI SISTEM

Title: Pero Petrović Editor: SRBIJA I EFIKASNIJI DRUŠTVENO-EKONOMSKI SISTEM Year: 2019. Pages: 384 Cover: Hard

Nastanak ukrajinske krize: od političke iluzije Evropske unije do bitke za postsovjetsku Evropu

Title: Nastanak ukrajinske krize: od političke iluzije Evropske unije do bitke za postsovjetsku Evropu Editor: Miloš M. Petrović Year: 2019. Pages: 120 Cover: Hard

BALKAN U DOBA GLOBALNOG PREUREĐIVANJA

Title: BALKAN U DOBA GLOBALNOG PREUREĐIVANJA Editors: Slobodan Janković, Marina Kostić Year: 2019 Pages: 204 Cover: Hard

MEĐUNARODNOPRAVNI POLOŽAJ CIVILNOG STANOVNIŠTVA U ORUŽANIM SUKOBIMA

Title: MEĐUNARODNOPRAVNI POLOŽAJ CIVILNOG STANOVNIŠTVA U ORUŽANIM SUKOBIMA Editor: Miloš V. Jončić Year: 2019. Pages: 366 Cover: Hard

How Serbia Perceives the  Belt and Road Initiative and China-CEEC Cooperation

Title: How Serbia Perceives the  Belt and Road Initiative and China-CEEC Cooperation Editor: Chen Xin, Ivona Lađevac, He Zhigao Year: 2019. Pages: 134