Home Books

Books

Evropa i migrantsko pitanje 2014-2020.

Monograph: Evropa i migrantsko pitanje 2014-2020. Authors: Dragan Petrović, Rajko Bukvić Year: 2020 Pages: 190 Cover: paperback

Izazovi savremenog sveta: strateško delovanje država ili rezultanta globalnih i lokalnih procesa i povoda?

Title: Izazovi savremenog sveta: strateško delovanje država ili rezultanta globalnih i lokalnih procesa i povoda? Editors: Zoran Jeftić i Nenad Stekić Year: 2020 Pages: 260 ISBN:  978-86-80144-39-9 Read more… (pdf)

Nedržavni akteri u međunarodnom pravu

Zbornik radova Title: Nedržavni akteri u međunarodnom pravu Editor: dr Mihajlo Vučić Year: 2020 Pages: 344 Cover: Hard

Čovek, prostor, tehnologija, ideje: međunarodna bezbednost u trećoj dekadi 21. veka

Zbornik radova Title: Čovek, prostor, tehnologija, ideje: međunarodna bezbednost u trećoj dekadi 21. veka Editors: Vladimir Ajzenhamer i Nebojša Vukovića Year: 2020 Pages: 322 Cover: Hard

RUSSIA AND SERBIA IN THE CONTEMPORARY WORLD: Bilateral relations, challenges and opportunities

Zbornik radova Title: RUSSIA AND SERBIA IN THE CONTEMPORARY WORLD: Bilateral relations, challenges and opportunities Editors: dr Bogdan Stojanović i dr Elena Ponomareva Year: 2020 Pages: 260 Cover: Hard Read...

BALKAN NA POSTHLADNORATOVSKOM RASKRŠĆU (1989–2020) – drugo dopunjeno izdanje

Title: BALKAN NA POSTHLADNORATOVSKOM RASKRŠĆU (1989–2020) – drugo dopunjeno izdanje Author: Prof. dr Dragan Đukanović Year: 2020 Pages: 210 Cover: Hard

KULTURA REPUBLIKE SRBIJE I SRBA U RUMUNIJI

Title: KULTURA REPUBLIKE SRBIJE I SRBA U RUMUNIJI Editor: Nenad Vasić, Sandra Davidović Year: 2020 read more… (pdf)

Security Challenges and the Place of the Balkans and Serbia in a Changing World

Title: Security Challenges and the Place of the Balkans and Serbia in a Changing World Editors: Ana Jović-Lazić and Alexis Troude (eds.) Year: 2020 Pages: 346 Cover: Hard read more… (pdf)

Ratovi Rusije 1999-2019.

Title: Ratovi Rusije 1999-2019. Author: Vladimir Trapara Year: 2019 Pages: 290 Cover: Hard

Kontraverze spoljne politike SAD i međunarodnih odnosa u Trampovoj eri

Title: Kontraverze spoljne politike SAD i međunarodnih odnosa u Trampovoj eri Editors: Vladimir Trapara, Aleksandar Jazić Year: 2019. Pages: 216 Cover: Hard