Вања Павићевић, мастер

Вања Павићевић је запослена у Институту за међународну политику и привреду од јула 2018. године. Основне области њеног академског интересовања су право Европске уније, међународно уговорно право, међународне организације, правна заштита културног наслеђа, дипломатско и конзуларно право. Вања тренутно похађа докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду (међународноправна ужа научна област.) На истом факултету је завршила основне и мастер студије eвропских интеграција, а тема њеног мастер рада је „Закључивање међународних уговора у оквиру спољне политике Европске уније”.

e-mail:
vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs