Проф. др Драгољуб Тодић

Редовни професор

Драгољуб Тодић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2012. године. Главне области његовог академског интересовања су политика и право животне средине, политика и право животне средине Европске уније, ЕУ интеграције, одрживи развој, међународно право, право ЕУ, јавна управа, људска права и право миграција. Био је професор на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд универзитета (сада Факултет за право, јавну управу и безбедност) и Факултету за међународну економију (2001–2012). Пре тога био је запослен у савезним органима надлежним за послове животне средине. Члан је уређивачког одбора научног часописа које издаје ИМПП – Европско законодавство. Такође, члан је уређивчког одбора часописа Asian Social Science (Торонто, Канада). Био је главни и одговорни уредник часописа The Review of International Affairs (2013, 2015). Члан је Српског удружења за међународно право и више невладиних организација које се баве питањима животне средине и европских интеграција. Драгољуб је докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду (2001) на катедри за међународно право, где је и магистрирао (1991). Дипломирао је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду (Одсек за међународне односе). Аутор је неколико монографија, два уџбеника и више од сто педесет чланака и других краћих радова.

d.todic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-3813-4608
https://www.researchgate.net/profile/Dragoljub-Todic/