Проф. др Драгољуб Тодић

Драгољуб Тодић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2012. године. Главне области његовог академског интересовања су политика и право животне средине, политика и право животне средине Европске уније, ЕУ интеграције, одрживи развој, међународно право, право ЕУ, јавна управа, људска права и право миграција. Био је професор на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд универзитета (сада Факултет за право, јавну управу и безбедност) и Факултету за међународну економију (2001–2012). Пре тога био је запослен у савезним органима надлежним за послове животне средине. Члан је уређивачког одбора два часописа које издаје ИМПП – Европско законодавство и Review of International Affairs. Такође, члан је уређивчког одбора часописа Asian Social Science (Торонто, Канада). Био је уредник часописа Review of International Affairs (2013). Члан је Српског удружења за међународно право и више невладиних организација које се баве питањима животне средине и европских интеграција. Драгољуб је докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду (2001) на катедри за међународно право, где је и магистрирао (1991). Дипломирао је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду (Одсек за међународне односе). Аутор је неколико монографија, два уџбеника и више од сто педесет чланака и других краћих радова.

e-mail:
d.todic@diplomacy.bg.ac.rs