Проф. др Добрица Весић

Добрица Весић је запослен у Институту за међународну политику и привреду од 2007. године. У средишту његовог академског интересовања су економија и право, менаџмент и маркетинг, предузетништво, приватизациони процеси и глобализација.

Завршио је Правни факултет, Универзитета у Београду, 1979. године, положио правосудни испит 1983. године. Магистарске студије је завршио 1999. године и докторирао 2000. године на Факултету за менаџмент „Браћа Карић”.

Изабран је за ванредног професора на Универзитету Привредна академија Нови Сад, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, 2012. године.

Обављао је дужност заменика главног и одговорног уредника научног часописа Европско законодавство (2015–2019). Аутор је четири монографије из области менаџмента.

Учествовао је на више међународних научних конференција и објавио је значајан број научних и стручних радова у земљи и иностранству.

dobrica@diplomacy.bg.ac.rs