Mср Невена Станковић

Невена Станковић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2009. године, где су основне области њеног академског интересовања институције Европске уније и Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ. Невена је била асистенткиња координатора Амбасадорског форума. Невена је тренутно студент докторских студија на Факултету за право, јавну управу и безбедност Мегатренд универзитета. Основне и мастер студије је завршила на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на Одсеку за међународне односе. Тема њеног мастер рада је Европска инвестициона банка и Западни Балкан. Ауторка је више чланака објављених у научним часописима.

nevena@diplomacy.bg.ac.rs