Мср Ненад Стекић

Ненад Стекић ради у Институту за међународну политику и привреду од јула 2018. године. Тренутно је студент прве године докторских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду, где је завршио мастер студије као студент генерације. Основу његовог научног интересовања чини теорија демократског мира, односно квантитативно истраживање међудржавних оружаних сукоба, војних савеза и политичких режима. Ненад се бави проучавањем Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније и одбрамбеним интеграцијама. Током мастер академских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду, био је ангажован као демонстратор на наставним предметима Међународни односи и Политички систем. Обављао је дужност секретара Треће међународне академске конференције о људској безбедности (2016) и члан је програмског одбора Центра за људску безбедност. Током 2016. и 2017. године био је ангажован као екстерни истраживач Центра за истраживање међународних сукоба из Хајделберга. Ненад је објавио 15 научних чланака и више приказа књига и скупова у академским часописима, а учествовао је на неколико међународних научних конференција, семинара и студијских усавршавања у земљи и иностранству.

nenad.stekic@diplomacy.bg.ac.rs