Мср Вања Павићевић

Истраживач сарадник

Вања Павићевић ради у Институту за међународну политику и привреду од јула 2018. године. Основне области њеног академског интересовања су право Европске уније, међународно уговорно право, међународне организације, правна заштита културног наслеђа, дипломатско и конзуларно право. Вања тренутно похађа докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду (међународноправна ужа научна област.) На истом факултету је завршила основне и мастер студије eвропских интеграција, а тема њеног мастер рада је Закључивање међународних уговора у оквиру спољне политике Европске уније.

vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs