Мср Сандра Давидовић

Истраживач сарадник

Сандра Давидовић ради у Институту за међународну политику и привреду од новембра 2018. године. Основне области њеног интересовања су савремени балкански односи, систем Европске уније и Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ, мирно решавање сукоба и међународно јавно право. Сандра је студенткиња Докторских академских међународних и европских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је одбранила мастер тезу Приватизација друштвених предузећа на Косову и Метохији 1999–2009. и претходно завршила основне студије међународне политике. Током мастер академских студија на Факултету политичких наука, Сандра је била ангажована као демонстратор на предмету Међународно пословно право. Током 2017. и 2018. године, радила је на истраживачким пројектима Београдског форума за свет равноправних под окриљем Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије, у оквиру којих је сачинила студију „Приватизација друштвених предузећа на Косову и Метохији под окриљем УНМИК администрације“. Објавила је више научних чланака у домаћим и страним публикацијама, са посебним акцентом на тему Косова и Метохије. Учествовала је као излагач на више домаћих и међународних конференција у поменутим областима, а добитница је стипендија Министарства просвете и науке, града Крагујевац, фондација „Студеница”, „Сакура”, „Ерхард Бусек”, Универзитета у Штокхолму, Европског форума Алпбах.

sandra.davidovic@diplomacy.bg.ac.rs