Мср Петар Ранковић

Истраживач приправник

Петар Ранковић ради у Институту за међународну политику и привреду од јуна 2022. године. Основне области његовог интересовања су енергетска безбедност, евроатлантска безбедност и међународна економија. Од новембра 2021. године је студент међународних и европских докторских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је завршио и основне академске студије политикологије. Мастер академске студије завршио је у септембру 2021. године на Економском факултету Универзитета у Београду одбранивши мастер рад на тему „Специфичности организације и управљања међународним транспортом током пандемије вируса COVID-19“. Учествовао је на бројним научним скуповима и семинарима.

petar.rankovic@diplomacy.bg.ac.rs