Мср Невена Шекарић

Истраживач приправник

Невена Шекарић ради у Институту за међународну политику и привреду од јула 2018. године, а основне области њеног академског интересовања су енергетска безбедност, људска безбедност и теорије међународних односа. Невена је тренутно студенткиња докторских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду, где је завршила основне и мастер академске студије безбедности. Тема њеног мастер рада је Хјусмансов приступ у анализи секуритизације миграција у стратешким документима Европске уније, а одбранила га је са највишом оценом. Невена је ауторка више чланака објављених у научним часописима и учесница неколико домаћих и међународних конференција, семинара, школа и курсева.

nevena.sekaric@diplomacy.bg.ac.rs