Мср Михајло Копања

Истраживач приправник

Михајло Копања ради Институту за међународну политику и привреду од априла 2019. године. Основне области његовог академског интересовања су геополитика, геополитичка теорија и стратешке студије. Михајло је тренутно студент докторских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду, где је завршио и основне студије. Мастер студије геополитике завршио је summa cum laude на Факултету друштвених наука Карловог универзитета у Прагу. Тема његовог мастер рада, који је одбранио са највишом оценом, била је Conceptualizing Location: One term, Many Meanings, a lot of Problems.

mihajlo.kopanja@diplomacy.bg.ac.rs