Мср Јованка Кувекаловић-Стаматовић

Истраживач приправник

Јованка Кувекаловић-Стаматовић ради у Институту за међународну политику и привреду од марта 2019. године. Области њеног интересовања су теорије међународних односа, међународна и регионална безбедност, НАТО, војни интеграциони процеси и цивилно-војни односи. Јованка је основне и мастер академске студије завршила на Факултету безбедности Универзитета у Београду, а тренутно је студент докторских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Тема њеног мастер рада је Москосова теорија и цивилно-војни односи земаља Западног Балкана. Јованка је учествовала у раду више међународних и домаћих научних и стручних конференција, семинара и радионица.

jovankaks@diplomacy.bg.ac.rs