Мср Јована Блешић

Истраживач сарадник

Јована Блешић ради у Институту за међународну политику и привреду од априла 2019. године. Области њеног академског интересовања су дипломатско и конзуларно право, међународно правосуђе, међународно уговорно право и међународне организације. Јована је студенткиња докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду, међународноправна ужа научна област. Основне академске студије завршила је на међународноправном смеру истог факултета, као и мастер студије, одбранивши мастер рад на тему Комисија Уједињених нација за међународно право са освртом на израду конвенције о имунитету држава. Током мастер студија Јована је била ангажована на Правном факултету Универзитета у Београду као демонстратор на предмету Међународно јавно право. Јована је завршила Програм краткорочног волонтирања у Институту за међународну политику и привреду, у оквиру којег је написала истраживачки рад на тему „Конзуларна заштита у пракси Међународног суда правде”.

jovana.blesic@diplomacy.bg.ac.rs