Мср Јована Блешић

Истраживач сарадник

Јована Блешић ради у Институту за међународну политику и привреду од априла 2019. године, а области њеног интересовања су дипломатско и конзуларно право, међународно правосуђе, међународно уговорно право и међународне организације. Основне академске студије завршила је на међународноправном смеру Правног факултета Универзитета у Београду, као и мастер студије, одбранивши мастер рад на тему Комисија Уједињених нација за међународно право са освртом на израду конвенције о имунитету држава. Током мастер студија, Јована је била ангажована на Правном факултету Универзитета у Београду као демонстратор на предмету Међународно јавно право. Јована је завршила Програм краткорочног волонтирања у Институту за међународну политику и привреду, кад је написала истраживачки рад на тему Конзуларна заштита у пракси Међународног суда правде. Од октобра 2018. године је студент докторских студија на истом факултету, међународноправна ужа научна област. Јована је учествовала на неколико домаћих и међународних научних конференција. Тренутно је секретар часописа Европско законодавство.

jovana.blesic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-6199-5406
https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=cy8Dxy0AAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Jovana-Blesic