Мср Данило Бабић

Истраживач сарадник

Данило Бабић ради у Институту за међународну политику и привреду од децембра 2019. године. Основне области његовог академског истраживања су студије Подсахарске Африке и постколонијалне студије, са фокусом на деловање Кине и Индије у подсахарском региону. Данило се такође бави међународним односима на Балкану посматрајући их из угла постколонијалне критике. Данило је тренутно студент докторских студија на смеру Међународних и европских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је и завршио мастер студије. Основне студије завршио је на Економском факултету Универзитета у Новом Саду. Током 2017. и 2018. године, учествовао је на истраживачком пројекту Београдског форума за свет равноправних под окриљем Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије, у оквиру које је сачињена публикација Приватизација друштвених предузећа на Косову и Метохији под окриљем УНМИК администрације (као коаутор). Објавио је више научних радова у домаћим публикацијама и био излагач на CEEISA-ISA 2019 међународној конференцији у Београду.

danilo.babic@diplomacy.bg.ac.rs