Др Богдан Стојановић

Научни сарадник

Богдан Стојановић је запослен у Институту за међународну политику и привреду од октобра 2018. године. Претходно је радио као саветник за питања безбедности у Министарству правде Републике Србије дуже од четири године (2011-2015). Основне области његовог академског интересовања су теорије међународних односа, геополитика, улога оружја за масовно уништење у међународној политици и обавештајне студије.  Богдан је докторирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (смер Међународне и европске студије) одбранивши дисертацију под насловом Еколошка безбедност као разлог одустајања држава од програма нуклеарног наоружања (2020). На истом Факултету политичких наука завршио је мастер студије међународне безбедности одбранивши мастер рад Равнотежа нуклеарне моћи суперсила као фактор стабилности у међународним односима током Хладног рата (2011), а претходно дипломирао међународне односе (2009). Богдан је објавио коауторску научну монографију Равнотежа нуклеарне моћи између САД и Русије (СССР) и више научних чланака. У децембру 2021. Богдан је објавио прву самосталну научну монографију под називом Теорија денуклеаризације: зашто државе прекидају програме нуклеарног наоружања?. Учествовао је у раду више домаћих и међународних научних конференција, семинара и стручних курсева из научне области којом се бави.

bogdan.stojanovic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-9624-1516
https://scholar.google.com/citations?user=ekdbfIYAAAAJ&hl=en