Мср Алекса Николић

Алекса Николић ради у Институту за међународну политику и привреду од априла 2019. године. Основне области његовог академског интересовања су теорија федерализма, конституционализација међународног права и људска права. Тренутно је студент прве године докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету је завршио основне и мастер студије са највишим оценама, као носилац Светосавске награде Правног факултета за постигнут успех на свакој години студија. Био је ангажован као демонстратор на Катедри за јавно право на истом факултету. Алекса је учествовао у раду више међународних и домаћих научних и стручних конференција, семинара и радионица и објавио је десет научних чланака и више приказа књига.

aleksa.nikolic@diplomacy.bg.ac.rs