Драгана Дабић, мастер

Драгана Дабић ради у Институту за међународну политику и привереду од 2016. године. Основне области њеног академског интересовања су особености политичког и институционалног система Европске уније, теорије европске интеграције, као и однос Европске уније и Уједињеног Краљевства. Драгана је тренутно студент докторских студија (смер Међународне и европске студије) на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом Факултету је завршила и основне студије међународних односа и мастер студије Европских интеграција. Тема њеног мастер рада је „Могућност управљања институционалном кризом Европске уније“. Аутор је неколико чланака објављених у научним часописима у којима се углавном бавила актуелним проблемима са којима се ЕУ суочава, попут кризе у Еврозони и њене улоге у Украјинској кризи.

e-mail:
ddabic@diplomacy.bg.ac.rs