Др Златан Јеремић

Научни сарадник

Др Златан Јеремић је запослен на Институту за међународну политику и привреду од јула 2017. године. Последипломске студије војних наука завршио је 1995. године, а магистрирао је 2000. године на Војној академији у Београду. Докторску дисертацију одбранио је на Универзитету одбране у Београду 2010. године. Од 1995. до 2003. био је истраживач у Институту ратне вештине, а након завршетка Школе националне одбране био је начелник Одсека за безбедоносне интеграције у Институту за стратегијска истраживања. Од 2008. до 2011. године био је начелник Катедре стратегије на Војној академији у Београду. Као доцент од 2011. године био је носилац и предавач на предметима Стратегија, Основи војне стратегије, Војна стратегија; Глобална, регионална и национална безбедност, Стратегијско планирање, Војна дипломатија на основним и мастер студијама. У периоду од 2012. до 2015. био је изасланик одбране Републике Србије у Мађарској, а од 2015. обављао је аналитичке послове у Војнообавештајној агенцији Министарства одбране. У периоду од 2011. до 2017. године у склопу обављања функционалних дужности интензивно се бавио теоријским и апликативним аспектима међународних односа, геополитике, глобалне и регионалне безбедности, кризним жариштима и теоријом и праксом обавештајно-аналитичког рада. Објавио је преко 20 радова, са радовима је учествовао на девет научних скупова и био је ангажован на 12 пројеката. Аутор је истакнуте монографије националног значаја Историја ратне вештине која је награђена наградом „Пресад мудрости”.

zlatan@diplomacy.bg.ac.rs