Др Стеван Рапаић

Научни сарадник

Стеван Рапаић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2008. године, где су основне области његовог интересовања и истраживања међународни економски односи, Светска трговинска организација, стране директне инвестиције, локални економски развој, међународна трговина и тржиште енергента у Европи. Стеван је докторирао 2017. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, а тема његове дисертације је Улога страних директних инвестиција у локалном економском развоју у Републици Србији (2001–2013). Диплому мастер економисте стекао је 2011. године на Економском факултету Универзитета у Београду, а основне студије завршио је 2007. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, одакле носи звање дипломираног политиколога за међународне послове. Стеван је објавио бројне научне радове у земљи и иностранству. Завршио је семинаре UNCTAD-а и Светске банке, а учествовао је и на више међународних научних конференција. Стеван је аутор монографије Светска трговинска организација и предузећа у спољној трговини, објављене 2013. године у издању Економског факултета Универзитета у Београду.

stevan@diplomacy.bg.ac.rs