Др Срђан Кораћ

Виши научни сарадник

Др Срђан Кораћ је заменик директора у Институту за међународну политику и привреду и руководилац пројекта „Србија и изазови у међународним односима 2020-2021. године“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 2020. и 2021. години. Др Кораћ је руководио Одељењем за студије међународне безбедности (2015–2016), а ради у Институту од 2006. године. У жижи његовог академског интересовања су безбедносни, етички и родни аспекти међународних односа, савремена методологија и политика борбе против корупције и организованог криминала и етичка перспектива реформе јавне управе у Србији.

Кораћ је главни и одговорни уредник Међународних проблема, где је претходно обављао дужност заменика главног и одговорног уредника (2015–2019). Члан је и редакција научних часописа Администрација и јавне политике (Институт за политичке студије) и European Journal of Human Security (Факултет безбедности, Универзитет у Београду). Аутор је три монографије – Дисциплинско ратовање у доба дронова и робота (2019), Јавна управа у моралном процепу (2016), Интегритет наднационалног службеника Европске уније (2010) – и коаутор две књиге о етици криминалистичко-обавештајног рада. Срђан је уредио зборник Утицај војне неутралности Србије на безбедност и стабилност у Европи и био коуредник зборника радова Корупција и развој модерне српске државе. Др Кораћ је био извршни уредник Ревије за безбедност (2007–2012), часописа посвећеног објављивању истраживања о мекој безбедности, и двомесечног магазина о корупцији Пулс (2002–2006) – обе публикације у издању некадашњег Центра за безбедносне студије из Београда.

Срђан је докторирао у области етике јавне управе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је магистрирао на Европским студијама и дипломирао на Одељењу за међународне односе. Кораћ је завршио специјализацију из Мировних студија, једногодишњих додипломских студија о решавању сукоба.

srdjan@diplomacy.bg.ac.rs