Др Срђан Кораћ

Срђан Кораћ је помоћник директора за научноистраживачку делатност у Институту за међународну политику и привреду, где је претходно водио Одељење за студије међународне безбедности (2015–2016). Кораћ ради у институту од 2006. године. У жижи његовог академског интересовања су функционисање политичког система Европске уније, процес приступања Србије Европској унији и безбедносни аспекти међународних односа (са тежиштем на људској безбедности). Области његовог вишегодишњег истраживачког интересовања су и савремена методологија и политика борбе против корупције и организованог криминала и етичка перспектива реформе јавне управе у Србији.

Кораћ је заменик главног и одговорног уредника Међународних проблема и члан је редакције научних часописа Администрација и јавне политике (Институт за политичке студије) и Human Security (Факултет безбедности, Универзитет у Београду). Аутор је монографије Интегритет наднационалног службеника Европске уније и коаутор две књиге о етици криминалистичко-обавештајног рада; коуредник је зборника радова Корупција и развој модерне српске државе. Срђан био је извршни уредник Ревије за безбедност (2007–2012), часописа посвећеног објављивању истраживања о мекој безбедности, и двомесечног магазина о корупцији Пулс (2002–2006) – обе публикације у издању Центра за безбедносне студије из Београда.

Срђан је докторирао у области етике јавне управе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је магистрирао на Европским студијама и дипломирао на Одсеку за међународне односе. Кораћ је завршио специјализацију из Мировних студија, једногодишњих додипломских студија о решавању сукоба у организацији Групе „Мост” и Центра за мир и развој демократије (некадашњи Центар за антиратну акцију).

e-mail:
srdjan@diplomacy.bg.ac.rs