Др Перо Петровић

Перо Петровић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године. Докторирао на Економском факултету Универзитета у Новом Саду 1994. године, магистрирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 1982. године где је и дипломирао, 1978. године. У истраживачком и научним звањима је од 1985. године и у више наврата је био председник Научног већа. Главне области његовог академског (научног) изучавања и ангажовања су: међународни економски односи, међународне финансије, међународни маркетинг и менаџмент, привредни и регионални развој, предузетништво и туризам. У истраживачком и научном звању био је запослен у Институту за унапређење робног промета и Институту за спољну трговину.

Као ванредан и редован професор био је ангажован на Природно-математичком факултету (Нови Сад) и Географском факултету у Београду (државни Универзитети), па на Факултету за услужни бизнис (Нови Сад), ФЕПН (Београд), Универзитету за пословне студије (Бања Лука) и Европском универзитету (Београд).

Објавио је 15 самосталних и 6 коауторских научних монографија, учествовао је са рефератима на преко 250 домаћих и међународних научних конференција, објавио је преко 300 научних чланака у домаћим и иностраним часописима (12 радова са СЦИ и ЕСЦИ листе). Аутор је три универзитетска уџбеника. Од 1985. до 2015. године ангажован је на фундаменталним пројектима финансираних од стране Министарства, а једно време био је и руководилац Макропројекта. Члан је редакција у шест домаћих и међународних часописа. Ванредни је члан Научног друштва економиста Србије. Био је у два мандата члан Матичног одбора Министарства за науку и технологију Републике Србије. Говори француски језик а служи се енглеским и италијанским језиком.

pera@diplomacy.bg.ac.rs