Др Ненад А. Васић

Научни сарадник

Ненад Васић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2014. године. Основна подручја његовог академског интересовања су југоисточна Европа, проширење Европске уније и политика према суседству, међународни односи, јавна дипломатија, лобирање, теорија сукоба, управљање кризама и мирно решавање криза. У Институту за српску културу у Лепосавићу радио је као истраживач и био вршилац дужности директора, а на Факултету политичких наука Универзитета у Београду помагао је у извођењу наставе. Ненад је био ангажован у аналитичком тиму Београдског медија центра, док је у својству независног консултанта био повремено ангажован у две Владе Републике Србије, једној мултинационалној компанији и банци. Аутор је и коаутор више монографија и стручних чланака. Прву докторску дисертацију Културна дипломатија у Србији почетком двадесет првог века одбранио је на Факултету за културу и медије Мегатренд универзитета 2010. године, а другу 2014. године из историје међународних односа, балканистике и политикологије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на тему Национална држава у политичким идејама о ‘Великој Србији’ и ‘Великој Албанији’.

nenad.v@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-0656-060X